top of page
Политика на сайта:

Използването на сайта www.avtosolid.com става съобразно определени правила, с които всеки потребител трябва да се запознае предварително и да е съгласен с всяко едно от тях.

Употребата на сайта е израз на абсолютно съгласие.

Материалите публикувани в сайта са обект на авторско право, поради което се забранява цялостно или частично възпроизвеждане на публикуваното съдържание както и копиране на сорс кодове с цел създаване на заблуда относно собствеността.

Щети възникнали в резултат от неправлната употреба на сайта са изцяло за сметка на причинитиля им.

Всички марки и знаци използвани за онагледяване принадлежат на техните совственици и са обект на авторско право.

"АВТОСОЛИД" ЕООД с предмет на дейност търговия с авточасти си запазва правото да променя съдържанието в сайта без предупреждение.

"АВТОСОЛИД" ЕООД не гарантира абсолютна наличност на всички артикули представени в сайта. Възможно е някои от тях да са изчерпани в момента.

"АВТОСОЛИД" ЕООД не носи отговорност за щети и пропуснати ползи произтекли от невъзможността за ползването на сайта.

"АВТОСОЛИД" ЕООД с арес на търговска дейност гр. София 1618, бул."Овча Купел" №60 предлага продуктите представени в сайта в съответствие с ЗЗП.

За всеки продукт има съпътстващо описание на характеристиките му и е посочена цена с включен ДДС. В цената не са включени разходите за доставка на продукта и те се заплащат допълнително от клиена

Потребителят има право да се откаже от поръчаната стока в срок от 7 работни дни от получаването и в случай, че стоката не е използвана, не е нарушена цялостта на опаковката и е във вида, в който е получена като са спазени условията от чл. 55 от ЗЗП При констатацията на дефектен продукт до 24 часа от получаването му и при ненарушен търговски вид на стоката и опаковката, продуктът може да бъде заменен с нов съгласно гаранционните условия на съответната фирма производител или да бъде възстановена заплатената стойност на стоката, съгласно член 55 от ЗЗП, считано от датата на която потребителя е упражнил правото си на отказ. След този срок или при нарушаване на търговския вид или опаковката на стоката, отремонтирането на стоката се поема от посочените в гаранционната карта сервизи. Транспотрните и други разходи по получаване и изпращане на стоката са изцяло за сметка на потребителя. При несъотвестствие на стоката с характеристиките, посочени в страницата, доставчикът възстановява цялата заплатена от потребителя сума, включително и транспортните разходи платени от потребителя съобразно член 59, алинея трета от ЗЗП и в срок от 7 работни дни от получаване на стоката и ненарушен търговски вид на стоката и опаковката. При получаване на пратката потребителя е длъжен да провери съдържанието на пакета за съответствие на стоката със заявката.


При нарушения във външния вид на стоката, възникнали при транспорта, трябва да се обърнете към куриера за протокол за увредена пратка.

Политика за защита на личните данни

При използване на уебсайт www.avtosolid.eu твоите лични данни се обработват от “Автосолид” ЕООД, ЕИК: 204508788, със седалище и адрес на управление гр. София бул. Овча купел 60, телефон: 0888 058 080, email: avtosolid@abv.bg в съответствие с Регламент 2016/679/ЕС относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на личните данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО. Информация за  личните данни, които Дружеството обработва и за условията и реда, по който физическите лица, чиито лични данни се обработват, упражняват правата си може да намерите в Политиката за поверителност и за бисквитките.

ПОСЕТИ НИ:

София, бул."Овча Купел" 60

Screenshot 2019-07-24 at 22.23.36.png
Getting Here
bottom of page